تبلیغات
زندگی - آشنایی با بناهای تاریخی+(تصاویر باکیفیت)

چگونه بهتر زندگی کنیم؟


این بار میخواهم شما را با خانه های قدیمی شهر کاشان آشنا کنم.

در شهر زیبای کاشان بناها و خانه های بسیار زیبایی وجود دارد که معماری قدیمی و جذاب آنها چشم هر بیننده ای را مجذوب خود می کند.
 
 
خانه طباطبایی ها از بناهای تاریخی کاشان که در نیمه سده 13 هجری توسط حاج سیدجعفر طباطبایی از بازرگانان نطنزی مقیم کاشان در محله سلطان امیر احم
خانه طباطبایی
 
 
 
 
 
 
 
 
خانه بروجردی ها یکی از بناهای تاریخی کاشان است که در محله سلطان امیر احمد قرار دارد و نمونه یکی از خانه های دوره قاجار است که در سال 1280هجری .ق�
خانه بروجردی ها
 
 
 
 
 
 
 
خانه طباطبایی ها از بناهای تاریخی کاشان که در نیمه سده 13 هجری توسط حاج سیدجعفر طباطبایی از بازرگانان نطنزی مقیم کاشان در محله سلطان امیر احم
10
 
 
 
 
 
 
 
 
خانه عامری ها از بناهای تاریخی کاشان است که در دوره زندیه احداث و در دوره قاجار به وسیله سهام السلطنه عامری فرد توسعه یافته و در خیابان علوی �
 
 
 
 
 
 
 
خانه عباسیان یکی از بناهای تاریخی کاشان که در حدود سال 1245هجری قمری توسط پدربزرگ آیت الله علوی ساخته شده و در خیابان علوی محله سلطان امیر احم�
 
 
بروجردی ها
 
 
خانه بروجردی ها
 
 
خانه عامری ها
 
 
خانه عامری ها
 
 
خانه طباطبایی ها